Synergia – zmiana harmonogramu I edycji projektu

kalendarz z długopisem - obok myszka i klawiatura

                                                                                                                       Źródło: stock.adobe.com

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19, mając na uwadze wpływ zagrożenia epidemicznego na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, uprzejmie informujemy, że harmonogram I edycji projektu ulega zmianie. Zajęcia rozpoczną się w dniu 31.08.2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu: https://synergia.ksap.gov.pl/o-projekcie/harmonogram-projektu/

Zmianie ulega także harmonogram rekrutacji w projekcie. Szczegółowe informacje podane zostaną na stronie projektu i stronie internetowej KSAP już w kwietniu br.