SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

PARTNERZY​

UCZESTNICY​

STRUKTURA PROJEKTU ​

PRAKTYKI WDROŻENIOWE​

Aktualności

slajd recruitment
Uprzejmie informujemy, że w ramach rekrutacji do III edycji projektu Synergia, równolegle do istniejącej dotychczas ścieżki aplikacji zespołu, została uruchomiona indywidualna ścieżka udziału w projekcie.
slajd synergia indywidualna ścieżka aplkowania
Na prośbę osób zainteresowanych została uruchomiona dodatkowa możliwość aplikowania do projektu Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Obok ścieżki aplikowania dla instytucji tj. zespołu instytucji otwieramy ścieżkę zgłoszeń indywidualnych.
slajd wyniki konkursu
Konkurs na udział w części wdrożeniowej, w II edycji w projektu SYNERGIA został rozstrzygnięty. Zwyciężył projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, w konsorcjum z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy: “Synergia i rozwój kluczowych kompetencji, jako inwestycja w kapitał ludzki w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa mazowieckiego”.
slajd synergia indywidualna ścieżka aplkowania
Na prośbę osób zainteresowanych została uruchomiona dodatkowa możliwość aplikowania do projektu Synergia – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Obok ścieżki aplikowania dla instytucji tj. zespołu instytucji otwieramy ścieżkę zgłoszeń indywidualnych.