SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej I Wschodniej

Aktualności

4. sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
Komitet Sterujący podjął decyzję o zmianie harmonogramu realizacji sesji zaplanowanej na luty 2021 r.
W dniach 23-25.11.2020 r. odbywa się czwarta sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział biorą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
Aby szkolenie w trybie online przebiegało efektywnie, komfortowo i bez zakłóceń, należy odpowiednio się do niego przygotować. Zatem przede wszystkim zwróć uwagę na to, by: