SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Institute of Public Administration w Sofii (BG), Latvian School of Public Administration (LV), University of Public Service (HU) oraz zespół projektowy KSAP.
Zapraszamy na stronę Institute of Public Administration (IPA) – bułgarskiego partnera projektu. Dyrektor IPA, Pavel Ivanov wręczył uczestnikom z Bułgarii dyplomy ukończenia I edycji projektu SYNERGIA!
Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji Konkursowej, do udziału w części wdrożeniowej I edycji projektu SYNERGIA zakwalifikowano
W dniu 11 marca 2021 r. odbyło się II posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MS Teams.