SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

W dniach 1 - 3.12.2021r. odbyła się szósta sesja szkoleniowa – stacjonarna, w Warszawie w KSAP. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniu 16 listopada 2021r. odbyła się V sesja w ramach II edycji projektu SYNERGIA poświęcona tematowi wdrożeń innowacyjnych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej. W sesji udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier
W dniach 8 -10.11.2021r. odbyła się czwarta sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Budapeszcie, w ramach II edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniach 10-12.10.2021r. odbyła się dodatkowa sesja szkoleniowa – wyjazdowa w Sofii, w ramach I edycji projektu Synergia. W sesji udział wzięli przedstawiciele administracji publicznej z Polski, Bułgarii i Łotwy