SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

W związku z trwającą rekrutacją do II edycji projektu zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w trybie online, w następujących terminach:
Zapraszamy do udziału w II edycji projektu SYNERGIA! Rekrutacja do projektu realizowana będzie w terminie: 28 kwietnia - 11 czerwca 2021 r.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, przedstawiciele instytucji partnerskich projektu: Institute of Public Administration w Sofii (BG), Latvian School of Public Administration (LV), University of Public Service (HU) oraz zespół projektowy KSAP.
Zapraszamy na stronę Institute of Public Administration (IPA) – bułgarskiego partnera projektu. Dyrektor IPA, Pavel Ivanov wręczył uczestnikom z Bułgarii dyplomy ukończenia I edycji projektu SYNERGIA!