SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej I Wschodniej

Aktualności

W dniu 21 grudnia br. odbyły się dwugodzinne konsultacje w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniu 14 grudnia br. odbyła się 5 sesja w ramach I edycji projektu SYNERGIA. W sesji udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. w regulaminie projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, wprowadzono zmiany, tj. dotyczące przypadku zmiany miejsca pracy przez przedstawiciela uczestnika z Polski i podjęcia pracy w instytucji, która nie uczestniczy w projekcie.
KSAP wraz z Partnerami projektu podjęła decyzję o realizacji 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji SYNERGII w trybie online, zamiast jak planowano wcześniej w Warszawie, w siedzibie KSAP. Decyzja ta podyktowana jest szczególną sytuacją epidemiologiczną w Europie i jej prawdopodobnym dalszym rozwojem w kolejnych miesiącach oraz dostępnością wykładowców zagranicznych