SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej I Wschodniej

Aktualności

Dnia 31 stycznia br. rozpocznie się rekrutacja do pierwszej edycji projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiana doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
W dniu 11 grudnia br. KSAP podpisała umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
W środę 11.12.2019 r. w Krajowej Szkole odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Synergia - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”.
Rozpoczynamy projekt Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.