SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

W dniu 2 marca 2021 r. odbyło się I posiedzenie Komisji Konkursowej w projekcie SYNERGIA – sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowane zostało w formie online w środowisku MS Teams.
Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do części wdrożeniowej projektu SYNERGIA, której celem jest wdrożenia dobrych praktyk zarządczych w instytucji uczestnika. W związku z tym zapraszamy instytucje Uczestników projektu do udziału w konkursie wewnętrznym na wdrożenie dobrych praktyk. Udział w konkursie jest obowiązkowy dla Uczestników z Polski.
Sesja peer learning już za nami. W sesji online udział wzięli przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.
W dniach 8-10 lutego br. trwają kolejne zajęcia w ramach 5 sesji projektu SYNERGIA. W sesji udział biorą przedstawiciele instytucji administracji publicznej z Polski, Bułgarii, Łotwy i Węgier.