SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

PARTNERZY​

UCZESTNICY​

STRUKTURA PROJEKTU ​

PRAKTYKI WDROŻENIOWE​

Aktualności

Prezentacja Synergia wstepne slajdy PL
Dnia 31 stycznia br. rozpocznie się rekrutacja do pierwszej edycji projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiana doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
zdjecie podpisanie
W dniu 11 grudnia br. KSAP podpisała umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
zdjęcie spotkanie partnerzy
W środę 11.12.2019 r. w Krajowej Szkole odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Synergia - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej”.
Synergia PL
Rozpoczynamy projekt Synergia – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.