SYNERGIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej

Aktualności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy
Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID-19, mając na uwadze wpływ zagrożenia epidemicznego na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, uprzejmie informujemy, że harmonogram I edycji projektu ulega zmianie. Zajęcia rozpoczną się w dniu 31.08.2020 r.
Dnia 31 stycznia br. rozpocznie się rekrutacja do pierwszej edycji projektu SYNERGIA – sieć współpracy i wymiana doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.
W dniu 11 grudnia br. KSAP podpisała umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej.