Zaktualizowany regulamin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. w regulaminie projektu SYNERGIA – Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z Europy Środkowej i Wschodniej, wprowadzono zmiany, tj. dotyczące przypadku zmiany miejsca pracy przez przedstawiciela uczestnika z Polski i podjęcia pracy w instytucji, która nie uczestniczy w projekcie.

Czytaj dalejZaktualizowany regulamin

5 sesja SYNERGII online – 14 i 21 grudnia br.

KSAP wraz z Partnerami projektu podjęła decyzję o realizacji 5 sesji szkoleniowej w ramach I edycji SYNERGII w trybie online, zamiast jak planowano wcześniej w Warszawie, w siedzibie KSAP. Decyzja ta podyktowana jest szczególną sytuacją epidemiologiczną w Europie i jej prawdopodobnym dalszym rozwojem w kolejnych miesiącach oraz dostępnością wykładowców zagranicznych prowadzących zajęcia w SYNERGII.

Czytaj dalej5 sesja SYNERGII online – 14 i 21 grudnia br.